Bendradarbiaujame su keletu lizingavimo paslaugas teikiančių bendrovių. Galime tarpininkauti gaunant paskolą be pabrangimo, vieneriems metams, arba paskolas ilgesniam išsimokėjimo laikotarpiui. Norėdami daugiau informacijos kreipkitės į administraciją.