Bendradarbiaujame su keletu išperkamosios nuomos paslaugas teikiančių bendrovių. Galime tarpininkauti gaunant paskolą be pabrangimo vieneriems metams arba paskolas ilgesniam išsimokėjimo laikotarpiui. Norėdami daugiau informacijos kreipkitės į administraciją.

Atnaujinta Redagavo Administracija